Månadsarkiv: mars 2019

Kallelse till årsmöte

Medlemmar i BRF majstången kallas härmed till årsmöte. Söndag 7 april kl.17.00, Folkets park, Folkets Husrummet 1trappa upp. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före mötet. Välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kallelse extrastämma 190310 kl.18

I folketspark, Folkets husrummet, 1 trappa upp. Dagordning1.Stämmans öppnande. 2.Val av ordförande och sekreterare för stämman. 3.Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar. 4.Fastställande av dagordning. 5. Val av två justerare. 6. Gå igenom de nya stadgarna som har tagits fram … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar