Föreningen

Allmänt

BRF-Majstången består av 161 lägenheter, byggda 1948. Föreningen hyr ut lokaler till Lennfers konditori, hårvård Salong Lavouge, fiskeklubben Gliet, kontors och lagerlokaler. I före detta Hotell Majstången inryms Pizzeria Majstången samt elevboende för vissa elever på Sanda Gymnasiet.

Under åren har stora renoveringar genomförts som t.ex. isolering, inglasning av balkonger, fjärrvärme, kabel-tv, bredband, takrenovering, byte av ytter och innedörrar, renovering av tvättstugorna, nya avloppsstammar. Under den närmaste tiden kommer byte av kall och varmvattenledningar i kök och badrum vara prioriterat. Som ny medlem i föreningen ska Du besöka föreningens expedition. I övrigt anmodar vi Dig att ta del av styrelsens information, årsberättelse samt den information som finns på anslagstavlan i trappuppgången.

Hyran betalas i förskott till föreningen.

Möte

Styrelsen kallar till årsmöte 1 gång/år. Vi önskar att se er närvaro då det samtalas kring föreningen, information tilldelas och diskuteras. Styrelsen har även möte i slutet av varje månad ( ej Juni & Juli) dit är alla välkomna. Styrelsens expedition finns i 7D och tider står på tavlan i trappuppgången.

Tvättstuga

Efter användning av tvättstugan ska det vara städat och rent i alla maskiner och golvet ska vara torkat. Stora förpackningar av tvättmedel och liknande lämnas inte i tvättstugan utan slängs. Tvättar gör vi enbart på vår egen tid. Spara energi genom att köra fulla maskiner och att välja rätt program.

Sophantering

När det kommer till sophantering så finns det särskilda kärl för matavfall. Sopor paketeras väl innan de slängs. Matavfall slängs i de bruna papperspåsarna och INTE i plastpåsar eller med plastpåsar runt papperspåsen. Tidningar, glas, kartonger, plåt och plast tar du till återvinningen vid Folkets Park. Grovsopor får du själv transportera till sortergården på Kungsängsvägen.

Parkeringsplatser & garage

Föreningen har 8 garage och 36 parkeringsplatser. För att få en parkeringsplats måste du ställa dig i kö – anmäl ditt intresse till styrelsen. Garage fördelas genom lottdragning på alla lägenhetsnummer när något blir ledigt

Förråd

Ett vindsförråd tillhör varje lägenhet. Pisk- och vädringsbalkong finns på vissa vindar liksom torkvind. En ”allmänning” finns där du tillfälligt kan förvara större saker. Kontakta i så fall vaktmästaren. I övrigt uppmanas du att inte använda vinden till ”skräpsamlare”.

Ett källarförråd tillhör varje lägenhet. Det finns snöspade och sopborste som kan användas av alla vid rikligt snöfall. Hjälp till att hålla allmän ordning i källaren..

I trapphusen och gångarna i källaren/på vinden är det strängt förbjudet att placera barnvagnar, cyklar eller andra saker. Här gäller brandlagen! Cyklar ska ställas i cykelställen eller i cykelrum. 

Respektera grannar och våra tillåtna tider: Må-To 07-22, Fre-Lö 08-23, Sö 

Rökning är förbjudet i gemensamma lokaler så som källare, vind och trappuppgång. Visa hänsyn och gå en bit från ingången. 

Bastu

Bastu finns i 1:an, 3:an, 7:an och 9:an. Nyckel finns hos vaktmästaren.

Andrahandsboende

Föreningen är restriktiv till uthyrning i andra hand. I de fall det kan bli aktuellt ska kontrakt skrivas och beslut tas av styrelsen. Anmälan om vem som bor i lägenheten skall rapporteras till skattemyndigheten av lägenhetsägaren.

Gårdarna

Vi vill påpeka att körning med bil på gårdarna inte är tillåtet då gräsmattorna och gångarna tar skada. Rasta inte heller hundar på gårdarna.

Rabatterbjudande

Medlemmar har rabatt hos Husqvarna Center. Tala om att du är medlem i Brf Majstången.

Organisationsnummer

Föreningens organisationsnummer är 72 60 00-24 10

Kommentarer inaktiverade.