Föreningen

Allmänt

BRF-Majstången består av 161 lägenheter, byggda 1948. Föreningen hyr ut lokaler till Lennfers konditori, hårvård Salong Lavouge, fiskeklubben Gliet, kontors och lagerlokaler. I före detta Hotell Majstången inryms Pizzeria Majstången samt elevboende för vissa elever på Sanda Gymnasiet.

Under åren har stora renoveringar genomförts som t.ex. isolering, inglasning av balkonger, fjärrvärme, kabel-tv, bredband, takrenovering, byte av ytter och innedörrar, renovering av tvättstugorna, nya avloppsstammar. Under den närmaste tiden kommer byte av kall och varmvattenledningar i kök och badrum vara prioriterat. Som ny medlem i föreningen ska Du besöka föreningens expedition. I övrigt anmodar vi Dig att ta del av styrelsens information, årsberättelse samt den information som finns på anslagstavlan i trappuppgången.

Garage och parkeringsplatser

Föreningen har 8 garage och 40 parkeringsplatser. För att få en parkeringsplats måste du ställa dig i kö – anmäl ditt intresse till styrelsen. Garage fördelas genom lottdragning på alla lägenhetsnummer när något blir ledigt.

Bastu

Bastu finns i 1:an, 3:an, 7:an och 9:an. Nyckel finns hos vaktmästaren.

Andrahandsboende

Föreningen är restriktiv till uthyrning i andra hand. I de fall det kan bli aktuellt ska kontrakt skrivas och beslut tas av styrelsen. Anmälan om vem som bor i lägenheten skall rapporteras till skattemyndigheten av lägenhetsägaren.

Sophantering

Det finns särskilda kärl för matavfall. Sopor paketeras väl innan de slängs. Tidningar, glas, kartonger, plåt och plast tar du till återvinningen vid Folkets Park. Grovsopor får du själv transportera till sortergården på Kungsängsvägen. Vaktmästaren kan hjälpa till med mindre transporter mot avgift.

Tvättstugor

Tvätttider bokas på särskild lista som finns vid tvättstugan. Boka inte längre tid än du behöver. Spara energi genom att köra fulla maskiner och att välja avpassade program. Städa och rengör maskinerna efter dig. I 3:ans tvättstuga finns en stor maskin för tvättning av mattor samt en större stenmangel. Dessa bokas på en separat lista.

Trappstädning

Som medlem i vår förening har du både rättigheter och skyldigheter. En av dina skyldigheter är trappstädning. I uppgifterna ingår sopning och våttorkning. Du gör upp med din granne när du skall städa.

Källare

Ett källarförråd tillhör varje lägenhet. Det finns snöspade och sopborste som kan användas av alla vid rikligt snöfall. Hjälp till att hålla allmän ordning i källaren. Transportera bort cyklar, mopeder mm som inte används. Rökning är förbjuden.

Vindar

Ett vindsförråd tillhör varje lägenhet. Pisk- och vädringsbalkong finns på vissa vindar liksom torkvind. En ”allmänning” finns där du tillfälligt kan förvara större saker. Kontakta i så fall vaktmästaren. I övrigt uppmanas du att inte använda vinden till ”skräpsamlare”. Rökning är förbjuden på vindarna.

Gårdarna

Vi vill påpeka att körning med bil på gårdarna inte är tillåtet då gräsmattorna och gångarna tar skada. Rasta inte heller hundar på gårdarna.

Rabatterbjudande

Medlemmar har rabatt hos Husqvarna Center. Tala om att du är medlem i Brf Majstången.

Organisationsnummer

Föreningens organisationsnummer är 72 60 00-24 10

 

Kommentarer inaktiverade.