Föreningen

Allmänt
BRF-Majstången består av 161 lägenheter, byggda 1948. Föreningen hyr ut lokaler till Lennfers konditori, hårvård Salong Lavouge, fiskeklubben Gliet, kontors och lagerlokaler. I före detta Hotell Majstången inryms Pizzeria Majstången samt elevboende för vissa elever på Sanda Gymnasiet.

Under åren har stora renoveringar genomförts som t.ex. isolering, inglasning av balkonger, fjärrvärme, kabel-tv, bredband, takrenovering, byte av ytter och innerdörrar, renovering av tvättstugorna, nya avloppsstammar,  byte av kall och varmvattenledningar i kök och badrum.

Som ny medlem i föreningen ska du besöka föreningens expedition. I övrigt anmodar vi Dig att ta del av styrelsens information, årsberättelse samt den information som finns på anslagstavlan i trappuppgången.

Hyran betalas förskottsvis den sista i varje månad genom postgiro 10 61 17-5.

Möte
Styrelsen kallar till årsmöte 1 gång/år. Vi önskar att se er närvaro då det samtalas kring föreningen, information tilldelas och diskuteras. Styrelsen har även möte i slutet av varje månad ( ej juni & juli) dit är alla välkomna. Styrelsens expedition finns i 7D och tider står på tavlan i trappuppgången.

Trappstädning ingår i månadsavgiften, städning sker 2 gånger / månad.

Tvättstuga
Använd endast din egen bokade tid. När du är färdig ska det vara städat och rent i alla maskiner och golvet ska vara torkat.

Spara energi genom att köra fulla maskiner och att välja rätt program!

Sophantering:
Vi har särskilda kärl för matavfall, bruna papperspåsar till det kan du hämta i källaren. Lägg inte plastpåsar eller annat i det kärlet! Paketera dina sopor väl innan de slängs.

Återvinning: Tidningar, glas, kartonger, metall och lämnar du till återvinning (det närmsta finns vid Folkets Park).

Grovsopor får du själv transportera till sortergården (det närmsta finns vid Kungsporten).

Bredband: Vi har avtal med Tele 2. TV och 50Mb bredband ingår i månadsavgiften.

Parkeringsplatser och garage
Föreningen har 8 garage och 42 parkeringsplatser. Om du vill hyra parkering, anmäl ditt intresse till styrelsen så ställs du i kö. Om ett garage blir ledigt så lottas detta ut till medlemmarna.

Förråd
Ett vindsförråd tillhör varje lägenhet. Pisk- och vädringsbalkong finns på vissa vindar liksom torkvind. En ”allmänning” finns där du tillfälligt kan förvara större saker. Kontakta i så fall vaktmästaren. I övrigt uppmanas du att inte använda vinden till ”skräpsamlare”.

Ett källarförråd tillhör varje lägenhet. Det finns snöspade och sopborste som kan användas av alla vid rikligt snöfall.
Hjälp till att hålla allmän ordning i källaren.

I trapphusen och gångarna i källaren/på vinden är det strängt förbjudet att placera barnvagnar, cyklar eller andra saker. Här gäller brandlagen!
Cyklar ska ställas i cykelställen eller i cykelrum. 

Respektera dina grannar och våra tillåtna tider: Må-To 07-22, Fre-Lö 08-23, Sö 

Rökning är förbjudet i gemensamma lokaler så som källare, vind och trappuppgång. Visa hänsyn och gå en bit från ingången. 

Bastu
Bastu finns i 1:an, 3:an, 7:an och 9:an. Nyckel finns hos vaktmästaren.

Andrahandsboende
Föreningen är restriktiv till uthyrning i andra hand. Ansökan ska lämnas till styrelsen som fattar beslut. En administrativ kostnad tas ut för beslut och ett kontrakt ska skrivas.
Anmälan om vem som bor i lägenheten skall rapporteras till skattemyndigheten av lägenhetsägaren.

Gårdarna
Körning med bil på gårdarna inte är tillåtet då gräsmattorna och gångarna tar skada. Rasta inte heller hundar på gårdarna.

Rabatterbjudanden
Medlemmar har rabatt hos följande företag, tala om att du är medlem i Brf Majstången:
Husqvarna Center
Happy Homes i Jönköping
K-Rauta

Organisationsnummer
Föreningens organisationsnummer är 72 60 00-24 10

Kommentarer inaktiverade.