Styrelsen

BRF Majstången är en förening där vi på årsmötet väljer en styrelse som under verksamhetsåret förvaltar medlemmarnas gemensamma inre och yttre ytor.

För att detta ska fungera på ett demokratiskt och rättvist sätt, är det viktigt att medlemmarna engagerar sig och är delaktiga så mycket som möjligt i verksamheten. Kontakta valberedningen eller styrelsen om Du vill vara med i styrelsearbetet eller har synpunkter på föreningen.

Årsmötet hålls varje år i april månad där det utöver presentation av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning bl.a väljs styrelse, revisorer och valberedning. Har Du förslag på förändringar kan Du lämna in motion till styrelsen.

Styrelsen sammanträder i regel sista söndagen i månaden.

Valberedning

Gullvi Seger              076-878 7899

Mattias Löfstedt      076-842 6036

Suzana Huremovic 073-509 6689

 

 

Nuvarande styrelse består av:

NamnBefattningTelefonE-post
Lennart CronqvistOrdförande070-258 03 49majstangen@telia.com
Lars-Erik Gunnarsson Kassör070-540 68 75
Kent SunemarVice ordförande
Joan Nielsen Sekreterare
Roland Johansson Ord. ledamot
Göran Engholm Ord. ledamot
Agneta TryggmerOrd. ledamot

Kommentarer inaktiverade.