Styrelsen

BRF-Majstången är en förening där vi på årsmötet väljer en styrelse som under verksamhetsåret förvaltar medlemmarnas gemensamma inre och yttre ytor.

För att detta ska fungera på ett demokratiskt och rättvist sätt, är det viktigt att medlemmarna engagerar sig och är delaktiga så mycket som möjligt i verksamheten. Kontakta valberedningen eller styrelsen om Du vill vara med i styrelsearbetet eller har synpunkter på föreningen.

Årsmötet hålls varje år i april månad där det utöver presentation av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning bl.a väljs styrelse, revisorer och valberedning. Har Du förslag på förändringar kan Du lämna in motion till styrelsen.

Verkställande utskottet (VU) sammanträder de onsdagar som Expeditionen är öppen,  i regel sista onsdagen i månaden (se anslag i trappuppgången). Då är Du välkommen med Dina frågor.

Valberedning

Gullvi Seger              0768787899

Mattias Löfstedt      0768426036

Suzana Huremovic  0735096689

 

 

Nuvarande styrelse består av:

NamnBefattningTelefonE-post
Anette RosénOrdförande073-759 64 38anette.2@hotmail.com
Lars-Erik Gunnarsson Kassör070-540 68 75
Agneta BladhVice ordförande070-5197902
Göran Engholm Sekreterare14 55 03
Kent Sunemar Ord. ledamot
Joan Nielsen Suppleant
Agneta TryggmerSuppleant


Kommentarer inaktiverade.