Happy Homes Jönköping

Alla boende hos oss på Majstången har rabatt hos Happy Homes i Jönköping. Man kan ta del av rabatten genom att hänvisa till Majstången.

15% på färg från Jotun och Beckers
10% på verktyg
10% på tapeter

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Trappstädning

Efter en omröstning på årsmötet kommer vi inom kort att få trappstädning i vår förening. Städningen kommer att starta i Maj och den kommer att utföras varannan vecka av Stormtrivs.

Har man dörrmattor, skoställ, krukor eller liknande utanför sin dörr får man räkna med att det med största sannolikhet inte blir städat under dom. 

Med vänliga hälsningar

STYRELSEN

p.s Brev som har hamnat fel, lägg det till rätt person eller i en gul brevlåda så att de kommer rätt. Lägg med andra ord inte breven ovanför våra postfack.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kallelse till årsmöte

Medlemmar i BRF majstången kallas härmed till årsmöte. Söndag 7 april kl.17.00, Folkets park, Folkets Husrummet 1trappa upp. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före mötet.

Välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kallelse extrastämma 190310 kl.18

I folketspark, Folkets husrummet, 1 trappa upp.

Dagordning
1.Stämmans öppnande.

2.Val av ordförande och sekreterare för stämman.

3.Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.

4.Fastställande av dagordning.

5. Val av två justerare.

6. Gå igenom de nya stadgarna som har tagits fram av jurist.

7. Mötet avslutas.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Besiktning 190212, start kl.08.00

Besiktning efter fönsterbytet kommer att genomföras i fastigheterna västerliden 1&3 samt Stationsgatan och Sturegatan tisdagen den 12 februari med start klockan 08.00.Vi kommer att gå in med huvudnyckel om ni inte är hemma. Om skador har uppkommit under fönsterbytet och ni vill ha dessa åtgärdade skall du ringa till Göran (145503) eller Kent (0702 58 03 49). Vi kommer då se till att lägenheten blir besiktigad.

/ Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kallelse extrastämma 190203 kl.18.00

I folketspark, Folkets husrummet, 1 trappa upp.

Dagordning

1.Stämmans öppnande.

2.Val av ordförande och sekreterare för stämman.

3.Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.

4.Fastställande av dagordning.

5. Val av två justerare.

6. Styrelsens förslag till att anta nya stadgar, 2019 års normalstadgar
Det finns tre huvudskäl till revisionen.
– Göra språket mer modernt och texterna mer lättbegripliga för medlemmarna.
– Anpassa till aktuell lagstiftning och värderingar.
– Anpassa stadgar inom olika nivåer till varandra.

7. Mötet avslutas.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nyheter

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar